Privacyverklaring - LePapillon

Welkom bij Schoonheidssalon Le Papillon
Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Klantinformatie
Privacyverklaring Schoonheidssalon Le Papillon
 
Laatste update: 25-mei 2018

Dit is de privacyverklaring van Schoonheidssalon Le Papillon (hierna “Le Papillon” of “wij”).   
Le Papillon is gevestigd in Schoonhoven aan de Archimedesstraat 6. Het Kamer van Koophandelnummer van Le Papillon is 29037958.
Le Papillon is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
 
In deze verklaring leggen we uit wat het algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens.
Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft.
Als u wilt weten welke cookies wij gebruiken, dan kunt u dat lezen in onze cookieverklaring.
 
Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van cliënten van onze schoonheidssalon, bezoekers van onze website en alle overige relaties van Le Papillon.

Wat is het algemene privacybeleid van Le Papillon?
 • Le Papillon respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://wwwlepapillon.pro, van haar (potentiële) klanten en relaties
 • Le Papillon stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw gegevens om
 • Le Papillon deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijke verplichting
 • Le Papillon is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Le Papillon altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hier aan?
Le Papillon verwerkt uw gegevens omdat u:
 • Gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten
 • Gegevens invult of achterlaat bij uw bezoek aan de salon of via andere gangbare kanalen, zoals e-mail, de website of per telefoon
 • De website van Le Papillon bezoekt
 • Een zakelijke relatie met Le Papillon heeft

Wanneer u gebruik maakt van onze website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst en dat kan persoonsgegevens betreffen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
 
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:
 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • Tijdstip van uw afspraak
 
Tot slot verzamelen we ook uw persoonsgegevens via de cookies die wij (laten) plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.

Voor welke doeleneinden verzamelen we uw persoonsgegevens?
Le Papillon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden
 • Communicatie. We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het opvolgen van afspraken. Hiervoor gebruiken we uw telefoonnummer of e-mail als u daar toestemming voor heeft gegeven.
 • Acquisitie. Om Le Papillon onder de aandacht te brengen bij potentiele klanten.
 • Aanleggen cliëntendossier. In dit cliëntendossier worden uw persoonlijke behandelingen en aankopen vastgelegd.
 • Vastleggen gezondheidsgegevens. Wij leggen vast welke medicijnen er door u worden gebruikt, of u chronische aandoeningen heeft en (indien nodig) welke haarkleur u heeft.
 • Foto’s. (indien nodig) voor en na foto’s
 • Wet- en regelgeving. We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
 • Gebruikerservaring website. Om te beoordelen of de website van Le Papillon een optimale gebruikerservaring biedt.
 
Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?
Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming heeft verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.
Als u Le Papillon toestemming heeft gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken, op dezelfde wijze als waarop u deze heeft verstrekt.
 
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
5 jaar bij gezichtsbehandelingen
7 jaar bij permanente make-up behandelingen
 
Delen we uw gegevens?
Le Papillon werkt met een administratieve software toepassing “Melissa” Met het bedrijf die deze software onderhoud en daarmee toegang tot uw gegevens heeft, is een verwerkersovereenkomst gesloten.
 
Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:
 • Wij beveiligen onze website met een TSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrek via een contactformulier, versleuteld verzonden.
 • Onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall
 • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authentication
 • Alleen bevoegden hebben toegang tot uw persoonsgegevens
 • Het delen van persoonsgegevens met derden doen we via een beveiligde verbinding
 • We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken waardoor uw privacy wordt gewaarborgd.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?
U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Le Papillon.
 
U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lepapillon.pro
 
We zullen zo snel mogelijk op het verzoek reageren.

Indien er klachten zijn over de gegevensverwerking en komen we hier samen niet uit dan heeft u altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wat als het privacybeleid van Le Papillon wijzigt?
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar de inhoud